Het verbroken zakelijk samenwerkingsverband: nadeel van de twijfel

Steeds vaker verbreken een vergunningaanvrager en een criminele zakenpartner al dan niet te goeder trouw hun zakelijke banden gedurende een Bibob-onderzoek, uiteraard met de bedoeling alsnog een vergunning te verkrijgen. De vraag is hoe bestuursorganen om kunnen gaan met dit zogenaamde verbroken zakelijk samenwerkingsverband, indien zij aanwijzingen hebben dat de banden niet daadwerkelijk verbroken zijn.

Read More
Houdini in een parenclub

Of Harry Houdini ooit een parenclub heeft bezocht valt te betwijfelen. Zijn ontsnappingsact komt de burgemeester van Cuijk echter wellicht goed van pas nadat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep zette door zijn weigering om de vergunningaanvragen voor een parenclub te verlenen

Read More