Onze Bibob-cursussen voor gemeenten

kleinschalig | interactief | direct toepasbaar

Wij bieden vier verschillende cursusonderdelen aan. Ze zijn afzonderlijk of in combinatie te volgen. Er zijn geen vaste cursusdata; we verzorgen de cursussen alleen op aanvraag en doen dat op uw locatie. Wij factureren in beginsel per cursusonderdeel, €1500 exclusief BTW, ongeacht het aantal deelnemers. In overleg kan er voor worden gekozen een prijs per persoon te bereken, bijvoorbeeld bij een gering aantal deelnemers. Ieder onderdeel duurt maximaal drie uur, inclusief koffiepauze. 

Wij willen dat u de kennis na afloop van de cursus daadwerkelijk in de praktijk kan brengen. Dat lukt alleen bij kleinschalig en interactief onderwijs. Daarom adviseren we om het aantal cursusdeelnemers tot tien a vijftien per sessie te beperken. Zo is er ruimte voor iedereen om praktijkvoorbeelden met de andere deelnemers en met ons te bespreken. 

Bibob basis (1).png

Bibob Basis: Het startpunt

U doet onderzoek naar een aanvrager van een vergunning voor een restaurant. Omdat u vragen heeft over de ingeleverde stukken, nodigt u de vergunningaanvrager uit voor een gesprek.  Hij heeft echter een boekhouder meegenomen, die niet alleen verstand heeft van cijfers, maar ook beter dan de aanvrager zelf weet hoe de menukaart er uit komt te zien. De boekhouder is een oude bekende; de burgemeester heeft hem eerder een vergunning geweigerd omdat hij de levensgedragtoets niet doorstond. U vraagt zich af wat u met de situatie aanmoet. 

Om de Wet Bibob toe te kunnen passen, is theoretische kennis van de wet onmisbaar. Kunt u de boekhouder bijvoorbeeld ook onderzoeken? In Bibob Basis behandelen we daarom de belangrijkste uitgangspunten van de Wet Bibob. Die illustreren we vervolgens met praktijkvoorbeelden, omdat niemand een cursus volgt voor de theorie alleen. Uiteraard behandelen we ook de belangrijkste en meest recente jurisprudentie. 

Na afloop

Weet u wat u kunt onderzoeken en kent de Wet Bibob geen geheimen meer voor u. 

Opleidingsadvies

Bibob Basis vormt de ingang voor de overige drie cursussen en is nuttig voor iedereen die nieuw is met de Wet Bibob of een opfriscursus kan gebruiken. 

 
Bibob expert.png

Bibob Expert: Van advies tot besluit

U heeft het advies ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob en de burgemeester vraagt u om haar direct te informeren over het vervolg. Via het secretariaat hoort u bovendien dat de advocaat van de aanvrager een afspraak wil maken om het advies in te zien. U heeft echter nog wat tijd nodig om het advies te bestuderen; het telt 80 pagina's en 200 pagina's aan bijlagen. Bovendien ziet u dat het LBB bepaalde feiten die u belangrijk vindt niet in het advies heeft betrokken. U beseft dat de Bibob-procedure nu echt goed van start is gegaan. 

In Bibob-expert laten we u zien hoe u van het LBB advies tot een besluit komt.  We gaan onder meer in op de structuur van het advies, de gevolgen die u aan het Bibob-onderzoek kan verbinden, reiken u een format voor het besluit aan, bespreken de wijze waarop u het beste de burgemeester kunt adviseren en geven tips voor de procedure bij de bestuursrechter. 

Na afloop

Kunt u het advies vertalen naar het besluit., het bestuur adviseren en uw expertise gebruiken om input te geven voor de beroepszaak. 

Opleidingsadvies

Bibob Expert is nuttig indien u vanuit een Bibob rol of vanuit Juridische Zaken betrokken bent bij de besluitvorming. Wij adviseren om deze cursus in ieder geval te volgen in combinatie met Bibob Basis en eventueel met Bibob Research. 


Bibob research.png

Bibob Research: Alles over het eigen onderzoek

De aanvrager van de vergunning voor een restaurant heeft alle gevraagde informatie gisteren aan u verstrekt. Maar wat moet u eigenlijk met al die jaarrekeningen? Wordt er daadwerkelijk van u verwacht dat u als een forensisch accountant vaststelt dat er sprake is van witwassen, moet u daadwerkelijk zoveel verstand hebben van de cijfers? (tipje van de sluier: nee!). En hoe interpreteert u het huurcontract? Is het niet gek dat de boekhouder van de aanvrager nu ook ineens eigenaar van het vestigingspand blijkt te zijn? 

In Bibob Research gaan we in op het eigen onderzoek, de fase die voorafgaat aan de adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob. Aan de hand van een casus laten we zien welke informatie belangrijk is en hoe u die informatie kunt gebruiken. We bespreken de onderzoeksmiddelen die u kunt inzetten, de informatie die u kunt opvragen bij de politie en het Openbaar Ministerie en gaan in op de adviesaanvraag bij het LBB.

Na afloop

Kunt u wijs uit de wirwar van informatie tijdens het eigen onderzoek, weet u dat u geen financieel deskundige hoeft te zijn om de Wet Bibob toe te passen en kunt u een uitstekende adviesaanvraag bij het LBB indienen. 

Opleidingsadvies

Bibob Research is nuttig voor iedereen die zich met het eigen onderzoek bezighoudt, zoals vergunningverleners en de Bibob-coördinator. Wij adviseren om deze cursus in ieder geval te volgen in combinatie met Bibob Basis en, indien u ook bij de besluitvorming betrokken bent, met Bibob Expert. 

 

 

 

 
Bibob OG.png

Bibob Og: Aan de slag met vastgoed

Er meldt zich een projectontwikkelaar die een stuk grond van uw gemeente wil kopen. Uit mediaberichten blijkt dat hij is betrokken bij een omkoopschandaal en wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ondanks dat het contract al bijna is getekend, vraagt een wethouder u of er nog een Bibob-onderzoek mogelijk is. Als u bij de afdeling vastgoed werkt, dan gaat u eerst eens opzoeken wat de Wet Bibob eigenlijk is. Werkt u als Bibob coördinator dan probeert u uit te vinden hoe zo'n vastgoedtransactie in zijn werk gaat. 

De toepassing van Bibob bij vastgoed wint de laatste tijd steeds meer aan populariteit, maar is complex en kent nogal wat valkuilen. De Bibob-medewerker is doorgaans onbekend met het vastgoedrecht, terwijl de meeste vastgoedmedewerkers niet eerder met de Wet Bibob in aanraking zijn geweest.  Trapt uw gemeente in één van die valkuilen, dan kan dat leiden tot grote financiële schade. In Bibob OG helpen we u Bibob bij vastgoed correct toe te passen en de valkuilen te vermijden.  

Na afloop

Kunt u het Bibob-onderzoek uitvoeren bij een vastgoedtransactie en  de belangrijkste valkuilen vermijden. 

Opleidingsadvies

Bibob OG is nuttig voor iedereen die met de combinatie van Bibob en vastgoed te maken krijgt, of uw nu een Bibob of een vastgoed functie heeft. Wij adviseren om deze cursus in ieder geval te volgen in combinatie met Bibob Basis en Bibob Research.