download.jpeg
 

Onze missie: de Wet Bibob uitvoerbaar maken voor iedere gemeente

In de nacht van 17 op 18 juli 2012 reden een zwarte Volkswagen Golf en een blauwe Volkswagen Bora naar het gemeentehuis van de Brabantse gemeente Waalre. De inzittenden ramden de voor- en achterkant van het monumentale pand en staken de auto's in brand, waarna het gebouw grotendeels werd verwoest. Muren stortten in en van de trouwzaal en bestuurskamer was niets meer over. 

De aanslag in Waalre is één van de meest zichtbare vormen van ondermijnende criminaliteit, maar staat niet op zichzelf. Vrijwel alle gemeenten ervaren criminele beïnvloeding, bijvoorbeeld wanneer zij vergunningen verlenen aan personen die hun onderneming vervolgens gebruiken om wit te wassen of benutten als dekmantel voor criminele activiteiten. Met de Wet Bibob hebben gemeenten een middel waarmee ze zich tegen dergelijke criminele beïnvloeding kunnen wapenen.

HET PROBLEEM

Veel gemeenten hebben moeite met de Wet Bibob en dat begrijpen we heel goed. In rapport na rapport na rapport wordt geconstateerd dat het Bibob-instrument te ingewikkeld is geworden.  De wet zelf is al complex, maar is ook verwant aan verschillende rechtsgebieden. Daarnaast zijn veel zaken bestuurlijk bijzonder gevoelig. De Wet Bibob is dus  een specialisme dat u er niet even bij doet.  

De conclusie uit de rapporten betekent echter wel dat de georganiseerde criminaliteit op veel plaatsen vrij spel heeft en met door de overheid verleende vergunningen zijn gang kan gaan. 

Gemeenten IN DE KOU

Hoe complex de Wet Bibob ook is, u bent verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.  Ondanks alle rapporten met dezelfde conclusie, blijft u dus in de kou blijft staan. Want naast het feit dat het rijk geen oplossing biedt, zijn er ook geen ondernemingen die u van vergunningaanvraag tot aan de rechter ondersteunen, die gezamenlijk tientallen jaren Bibob-ervaring hebben en die ook nog eens beschikken over de politiek-bestuurlijke sensitiviteit om bestuurders adequaat te kunnen adviseren. Of beter gezegd: er waren geen ondernemingen...

DE OPLOSSING

Want simpel gezegd: wij vinden dat de tijd van rapporten schrijven over de complexiteit van de Wet Bibob voorbij is. We hebben daarom gewerkt aan een oplossing waarmee we u volledig kunnen ondersteunen. Een oplossing waarmee u onze ervaring bij twee G4 gemeenten en bij het Landelijk Bureau Bibob in huis haalt. En belangrijker nog: een oplossing waarmee u iedere Bibob-zaak aankan. 

 
Gouda.jpeg

VOOR WIE WERKEN We?

Alleen voor de overheid, dat spreekt voor zich. Wij ondersteunen kleinere gemeenten met weinig Bibob-ervaring, maar worden ook ingeschakeld door grotere en meer ervaren gemeenten, bijvoorbeeld in complexere zaken of wanneer zij niet voldoende personele capaciteit hebben. 

 
 

Over ons

 
Matthijs zww-min.jpg

matthijs ijzerman

Matthijs was bijna zeven jaar het gezicht van het Landelijk Bureau Bibob, waar hij overheden adviseerde over de toepassing van de Wet Bibob. Voorts heeft hij Bibob-ervaring bij twee G4 gemeenten. De combinatie van Bibob en vastgoed heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij was de (co) auteur van de door het LBB uitgebrachte handreiking Bibob en vastgoed en heeft in 2017 de Grotius opleiding Onroerend Goedrecht afgerond. Verder studeerde Matthijs Nederlands Recht en Taal- en Cultuurstudies. Tijdens zijn rechtenstudie won hij de prestigieuze bestuursrechtelijke VAR-pleitwedstrijd.