Hoe u iedere Bibob-zaak aanpakt |Met G4 & LBB ervaring

U stuit op een Bibob-zaak, maar heeft niet de ervaring, expertise of capaciteit om de zaak te behandelen. Dat is niet vreemd; de Wet Bibob heeft zich tot een complex en specialistisch instrument ontwikkeld. Wij zetten graag onze ervaring bij twee G4 steden en bij het Landelijk Bureau Bibob in om uw Bibob-zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. 

Met onderstaande producten kunt u ons in iedere fase van de Bibob-zaak inzetten. De kosten? Doordat u ons per gedeelte van de zaak inhuurt, betaalt u alleen voor de capaciteit die u daadwerkelijk gebruikt. Wij drukken dus niet op uw formatie en er is geen sprake van langdurige detachering. Neem contact met ons op voor de prijzen van de verschillende producten.

Bibob onderzoek.jpg

Bibob onderzoek: het volledige eigen onderzoek

Wanneer u van het Bibob-onderzoek start. Bijvoorbeeld in het kader van een vergunning(aanvraag) of een voorgenomen vastgoedtransactie. Wij verrichten het volledige eigen onderzoek. Dit is inclusief:

✔ beoordelen informatie Bibob-vragenlijst;

✔ open bronnen onderzoek (zoals KVK en kadaster);

 ✔ gesprek met de betrokkene (indien nodig);

✔ overige aspecten van het eigen onderzoek, waaronder (binnen bevoegdheden van en namens het bestuursorgaan) opvragen en beoordelen van politie- en justitiële informatie, contact met de officier van justitie, bijvoorbeeld over de OM-tip;

✔ advies over het vervolg, bijvoorbeeld verlenen van de vergunning, buiten behandeling laten van de aanvraag of adviesaanvraag bij het LBB;

✔ opmaken adviesaanvraag LBB (indien nodig);

 

 
Bibob expert.png

Bibob premium: van advies naar besluit

Wanneer u advies van het LBB ontvangt en het besluit gaat maken. Bibob-zaken zijn complex en vaak bestuurlijk en media gevoelig. Wij beperken de juridische en politiek risico's. Bibob premium is inclusief:

✔ beoordelen LBB advies en aanvraag aanvullend advies indien nodig;

✔ adviseren van directie en/of de burgemeester of college van B&W (indien nodig) over het besluit en communicatie met de media;

 ✔ opmaken voorgenomen besluit en voeren zienswijzegesprek met de betrokkene of zijn advocaat;

✔ opmaken besluit;

✔ vertegenwoordigen bij de bezwaarschriftencommissie (indien nodig);

 


Bibob Court nieuw.jpg

Bibob court: procederen

Wanneer er geprocedeerd wordt tegen een Bibob-besluit. Dit is inclusief:

✔ opstellen verweerschrift

✔ vertegenwoordigen ter zitting

✔ een analyse van de uitspraak en een advies over het vervolg. 

 

 

 

 
Bibob Scan nieuw.jpg

Bibob scan: kort advies over vervolg

Wanneer u niet zeker weet of een zaak zich leent voor een Bibob-onderzoek of wanneer u niet zeker weet tot welk besluit een LBB-advies kan leiden. Wij helpen u graag bij het zetten van een volgende stap. Dit is inclusief:

✔ bestuderen van de bestaande stukken 

✔ een schriftelijk en gemotiveerd advies over het vervolg.