IJzerman Background Image

Bibob Expert

VAN ADVIES TOT BESLUIT

Aubrey odom h I8 Kdw0 Ck F0 unsplash
Mr cup fabien barral Mwuod2cm8g4 unsplash

U heeft het advies ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob en de burgemeester vraagt u om haar direct te informeren over het vervolg. De advocaat van de aanvrager heeft u bovendien al benaderd voor een afspraak om het advies in te zien. U heeft echter nog wat tijd nodig om dat advies te bestuderen; het telt 80 pagina's en 200 pagina's aan bijlagen. Bovendien ziet u dat het LBB bepaalde feiten waarvan u dacht dat ze belangrijk waren niet in het advies heeft betrokken. U beseft dat de Bibob-procedure nu echt goed van start is gegaan.

In Bibob-expert laten we u zien hoe u van het LBB-advies tot een besluit komt. We gaan onder meer in op de structuur van het advies, de gevolgen die u aan het Bibob-onderzoek kan verbinden, reiken u een format voor het besluit aan, bespreken de wijze waarop u het beste de burgemeester kunt adviseren en geven tips voor de procedure bij de bestuursrechter.

NA AFLOOP

Kunt u het advies vertalen naar het besluit, het bestuur adviseren en uw expertise gebruiken om input te geven voor de beroepszaak.

OPLEIDINGSADVIES

Bibob Expert is nuttig, indien u vanuit een Bibob rol of vanuit Juridische Zaken betrokken bent bij de besluitvorming. Wij adviseren om deze cursus in ieder geval te volgen in combinatie met Bibob Basis en eventueel met Bibob Research.

Boek een cursus
Scroll