IJzerman Background Image

Bibob-blog

De politie-tip in de Wet Bibob geslopen?

De politie-tip in de Wet Bibob geslopen?

Al langer hebben het OM en het LBB de mogelijkheid om bestuursorganen te tippen om een Bibob-onderzoek te starten. Met de recente wetswijziging van 1 oktober 2022 heeft de wetgever ook voorzien in een tipfunctie voor gemeenten en provincies onderling. Zonder dat er aandacht aan is geschonken, lijkt echter ook te zijn voorzien in een tipbevoegdheid van de politie. Op basis van welke informatie kan de politie tippen en heeft een dergelijke tip wel meerwaarde?

Gratis handleiding informatiedeling Wet Bibob

Gratis handleiding informatiedeling Wet Bibob

Binnenkort brengen wij een handleiding over informatiedeling in Bibob-procedures uit. Medewerkers van overheidsorganisaties kunnen zich aanmelden voor een gratis exemplaar.

Wijzigingen tweede tranche Wet Bibob op een rij

Wijzigingen tweede tranche Wet Bibob op een rij

Op 1 oktober 2022 is de zogeheten tweede tranche van de wijziging van de Wet Bibob in werking getreden. In deze bijdrage hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Wetswijziging aangenomen: informatiedeling tussen overheden mogelijk

Wetswijziging aangenomen: informatiedeling tussen overheden mogelijk

Eerste Kamer stemt in met voorstel tot wijziging van de Wet Bibob.

Hoe voorkom je termijnen-stress bij een Bibob-onderzoek?

Hoe voorkom je termijnen-stress bij een Bibob-onderzoek?

Veel Bibob-onderzoekers herkennen het waarschijnlijk wel: druk op het onderzoek, omdat de beslistermijn bijna verloopt. In dit artikel zetten wij op een rij hoe het zit met de wettelijke beslistermijn.

Bibob-evenredigheidstoets uit balans

Bibob-evenredigheidstoets uit balans

De afgelopen tijd zijn twee interessante uitspraken gepubliceerd over de evenredigheid van intrekkingen op grond van artikel 4 Wet Bibob (de weigering om het Bibob-vragenformulier in te vullen). Deze uitspraken lijken de werking van deze intrekkingsgrond uit te hollen en bieden daarom reden tot zorg.

Scroll