IJzerman Background Image

Wetswijziging aangenomen: informatiedeling tussen overheden mogelijk

Gisteren (5 juli 2022) heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Wet Bibob, de zogeheten tweede tranche. Volgens planning zou deze aanpassing per 1 oktober 2022 in werking moeten treden.

Met deze wetswijziging wordt onder meer voorzien in de mogelijkheid voor gemeenten en provincies om (onder bepaalde omstandigheden) Bibob-gegevens met elkaar te delen. De geheimhoudingsplicht van artikel 28 staat daar nu nog aan in de weg. Bovendien wordt mogelijk gemaakt dat gemeenten en provincies elkaar onderling kunnen adviseren om in een specifiek geval een Bibob-toets uit te voeren. Op deze manier kan worden voorkomen dat iemand die in de ene gemeente wordt afgewezen, zich vervolgens in een andere gemeente meldt en daar ten onrechte een vergunning krijgt, omdat beide gemeenten elkaar daarover niet kunnen informeren. Dat is zonder meer een goede stap, zij het dat wij twijfels hebben over de complexiteit van deze regeling.

De Wet Bibob wijzigde eerder nog op 1 augustus 2020. Op dat moment werd vooral voorzien in een uitbreiding van de bevoegdheid om justitiƫle gegevens te raadplegen over bepaalde derden (anderen dan de vergunningaanvrager) in het kader van het eigen onderzoek. Een toelichting op deze wetswijziging treft u hier aan. Bovendien informeerden wij u eerder over de verhouding tussen beide wetswijzigingen.

Handleiding eigen onderzoek

Wij zullen binnenkort de definitieve wijzigingen van deze tweede tranche op onze website op een rij zetten. Omdat deze wijzigingen vooral betrekking hebben op het eigen onderzoek, zullen wij onze handleiding daarop aanpassen. In deze handleiding zullen wij ingaan op de wijze waarop gemeenten en provincies Bibob-gegevens met elkaar mogen delen.

De handleiding is verkrijgbaar voor iedereen die in overheidsdienst met de Wet Bibob werkt. Heeft u deze handleiding nog niet ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via contact@ijzermanbibob.com.

De nieuwsbrief ontvangen?

Meld u zich dan onderaan de homepagina aan. U ontvangt dan een bericht als wij een nieuw artikel op onze website plaatsen.


Scroll