IJzerman Background Image

Over IJzerman

Dual image 01
Dual image 02

Waarom ijzermans autoriteit inzetten?

Stelt u zich voor: al maanden wordt de komst van een groot, bekend restaurant aangekondigd. Het pand waarin het bedrijf wordt gevestigd, staat al jaren leeg en eindelijk heeft een ondernemer zich gemeld om het nieuw leven in te blazen.

Hij vraagt een Drank- en Horecavergunning en een omgevingsvergunning bouw aan. De ondernemer investeert miljoenen in het pand. Niet alleen de inwoners van uw gemeente zijn enthousiast, ook de gemeenteraad is opgetogen en ziet veel kansen op het gebied van werkgelegenheid en toerisme. Alle lichten staan op groen, zo lijkt. Maar is het wel echt zo mooi als het eruit ziet? U ontvangt een tip van het Openbaar Ministerie om een Bibob-onderzoek te starten. Nadat u het eigen onderzoek heeft doorlopen, vraagt u advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob. Daaruit blijkt dat ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt om crimineel verkregen vermogen te investeren en om strafbare feiten te plegen.

U heeft de opdracht gekregen om het afwijzingsbesluit op te stellen, maar dat blijkt een steeds uitgebreidere taak te worden. De zaak is complex en vereist steeds meer tijd en personele middelen. Heeft u juridisch grip op de zaak? De vergunningaanvrager heeft inmiddels een goede advocaat ingeschakeld. Kunt u inschatten wat uw kansen zijn als de zaak bij de rechtbank terecht komt? En: hoe houdt u grip op de beeldvorming rond het proces en besluit? Welke informatie mag u met de gemeenteraad delen? Wat is een goede reactie als de gemeente wordt benaderd door de media? En dit zijn nog maar enkele van de vragen die op u afkomen.

Wij kunnen u daarbij ondersteunen. We stellen het (voorgenomen) besluit voor u op, beoordelen de argumenten uit de zienswijze van de advocaat en staan u desgewenst bij wanneer bezwaar en/of beroep wordt ingesteld tegen het besluit. Laat u zich liever al adviseren in de fase van het eigen onderzoek? Dat kan verstandig zijn, zeker als u vermoedt dat de vergunningaanvrager een stroman is. Hoe herkent u schijnconstructies, op welke signalen let u in de onderzoeksfase?

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u ondersteunen bij deze werkzaamheden. Zo haalt u niet alleen het beste resultaat uit de zaak, maar houdt u ook voldoende tijd over voor al het andere werk dat gewoon door blijft lopen.

Voor wie werken we?

IJzerman werkt alleen voor de overheid. Als de Bibob-strategen staan wij (bestuursorganen van) gemeenten, provincies en de Staat bij. Van juridische advisering tot ondersteuning op politiek-bestuurlijk vlak.

Een Bibob-procedure is vaak een lang en ingewikkeld proces. Daarom is gedegen kennis van en concrete ervaring in Bibob-procedures een vereiste om alle signalen en gevoeligheden tijdig te signaleren. Een Bibob-procedure kan vragen om een behoorlijke tijdsinvestering en personele capaciteit. Tijd en capaciteit die vaak niet gemist kan worden of waar niet voldoende van in huis is.

De strategen van IJzerman helpen u daarom om alle Bibob-zaken tot een zo goed mogelijk einde te brengen: met onderzoeksondersteuning en juridisch advies tot advies op politiek-bestuurlijk vlak. En we denken zoveel mogelijk een stap vooruit, zodat u op alles voorbereid bent.

Team

Matthijs IJzerman

Matthijs IJzerman

Wanneer Bibob-zaken echt complex worden, doen gemeenten en provincies een beroep op Matthijs. Hij is inmiddels een vertrouwd adviseur van veel bestuurders en Bibob-ambtenaren. Matthijs deed ruime Bibob-ervaring op bij het Landelijk Bureau Bibob en twee G4 gemeenten. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie maakte Matthijs deel uit van het team dat namens de universiteit de VAR-Pleitwedstrijd won. In 2017 voltooide Matthijs de Grotius-opleiding Onroerend Goedrecht. De combinatie Bibob en vastgoed heeft dan ook zijn bijzondere belangstelling.

Team Lid Afbeelding

Willeke Kooistra

Willeke is sinds 2021 werkzaam bij IJzerman en werkte daarvoor geruime tijd als senior onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob, waar zij zich heeft gespecialiseerd in witwaszaken. Willeke is onderzoeker pur-sang. Zij was tijdens haar studie Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht onderdeel van het project Gerede Twijfel. Onder leiding van dr. Israƫls en prof. van Koppen deed Willeke onderzoek naar een mogelijke gerechtelijke dwaling in een omvangrijke strafzaak, die later bekend kwam te staan als de Villamoord.

Mitchell Verbraeken

Mitchell Verbraeken

Mitchell is sinds 2021 werkzaam bij IJzerman en deed daarvoor ruime Bibob-ervaring op bij twee grote gemeenten. Mitchell is een scherpe jurist die gespecialiseerd is in het bestuurs- en in het strafrecht. Hij behaalde zijn studies rechtsgeleerdheid (master straf- en strafprocesrecht) en criminologie aan de Universiteit Leiden en doorliep in dat kader succesvol het Honours College Law-traject. Tevens nam hij namens de Leidse rechtenfaculteit deel aan het Studentenparlement en was hij tijdens zijn studie werkzaam bij het gerenommeerde Rotterdamse advocatenkantoor Ploum (sectie bestuurs- en strafrecht). Mitchell heeft hiernaast jarenlang op het hoogste niveau van Nederland en Belgiƫ gehandbald en is tevens meervoudig jeugdinternational.

Team Lid Afbeelding

Kirsten Floren

Kirsten is sinds oktober 2021 werkzaam bij IJzerman. Daarvoor werkte zij als juridisch consultant. Kirsten is een talentvolle juriste; zij behaalde de masters Rechtsgeleerdheid (cum laude) en Forensica, criminologie en rechtspleging aan de Universiteit Maastricht. Een periode van haar studie bracht Kirsten door aan de universiteit van Oslo. Verder liep Kirsten stage bij het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland, waar zij onderzoek verrichtte naar de Top X aanpak van de Veiligheidshuizen in Zuid Limburg. Ook werkte zij tijdens haar studie als juridisch medewerker en teamleider bij de stichting Rechtopjerecht, een instantie die kosteloos juridisch verstrekt op het gebied van het bestuursrecht, arbeidsrecht en huurrecht.

Scroll