IJzerman Background Image

Over IJzerman

Dual image 01
Dual image 02

Waarom ijzermans autoriteit inzetten?

Stelt u zich voor: al maanden wordt de komst van een groot, bekend restaurant aangekondigd. Het pand waarin het bedrijf wordt gevestigd, staat al jaren leeg en eindelijk heeft een ondernemer zich gemeld om het nieuw leven in te blazen.

Hij vraagt een Drank- en Horecavergunning en een omgevingsvergunning bouw aan. De ondernemer investeert miljoenen in het pand. Niet alleen de inwoners van uw gemeente zijn enthousiast, ook de gemeenteraad is opgetogen en ziet veel kansen op het gebied van werkgelegenheid en toerisme. Alle lichten staan op groen, zo lijkt. Maar is het wel echt zo mooi als het eruit ziet? U ontvangt een tip van het Openbaar Ministerie om een Bibob-onderzoek te starten. Nadat u het eigen onderzoek heeft doorlopen, vraagt u advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob. Daaruit blijkt dat ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt om crimineel verkregen vermogen te investeren en om strafbare feiten te plegen.

U heeft de opdracht gekregen om het afwijzingsbesluit op te stellen, maar dat blijkt een steeds uitgebreidere taak te worden. De zaak is complex en vereist steeds meer tijd en personele middelen. Heeft u juridisch grip op de zaak? De vergunningaanvrager heeft inmiddels een goede advocaat ingeschakeld. Kunt u inschatten wat uw kansen zijn als de zaak bij de rechtbank terecht komt? En: hoe houdt u grip op de beeldvorming rond het proces en besluit? Welke informatie mag u met de gemeenteraad delen? Wat is een goede reactie als de gemeente wordt benaderd door de media? En dit zijn nog maar enkele van de vragen die op u afkomen.

Wij kunnen u daarbij ondersteunen. We stellen het (voorgenomen) besluit voor u op, beoordelen de argumenten uit de zienswijze van de advocaat en staan u desgewenst bij wanneer bezwaar en/of beroep wordt ingesteld tegen het besluit. Laat u zich liever al adviseren in de fase van het eigen onderzoek? Dat kan verstandig zijn, zeker als u vermoedt dat de vergunningaanvrager een stroman is. Hoe herkent u schijnconstructies, op welke signalen let u in de onderzoeksfase?

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u ondersteunen bij deze werkzaamheden. Zo haalt u niet alleen het beste resultaat uit de zaak, maar houdt u ook voldoende tijd over voor al het andere werk dat gewoon door blijft lopen.

Voor wie werken we?

IJzerman werkt alleen voor de overheid. Als de Bibob-strategen staan wij (bestuursorganen van) gemeenten, provincies en de Staat bij. Van juridische advisering tot ondersteuning op politiek-bestuurlijk vlak.

Een Bibob-procedure is vaak een lang en ingewikkeld proces. Daarom is gedegen kennis van en concrete ervaring in Bibob-procedures een vereiste om alle signalen en gevoeligheden tijdig te signaleren. Een Bibob-procedure kan vragen om een behoorlijke tijdsinvestering en personele capaciteit. Tijd en capaciteit die vaak niet gemist kan worden of waar niet voldoende van in huis is.

De strategen van IJzerman helpen u daarom om alle Bibob-zaken tot een zo goed mogelijk einde te brengen: met onderzoeksondersteuning en juridisch advies tot advies op politiek-bestuurlijk vlak. En we denken zoveel mogelijk een stap vooruit, zodat u op alles voorbereid bent.

Team

Matthijs IJzerman

Matthijs IJzerman

Oprichter van het kantoor Matthijs IJzerman heeft veel ervaring met bestuurlijk gevoelige Bibob-zaken. Voordat hij het kantoor oprichtte, was hij zeven jaar als juridisch adviseur werkzaam bij het Landelijk Bureau Bibob. Bovendien heeft hij ruime Bibob-ervaring bij twee G4-gemeenten. Matthijs studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn rechtenstudie won hij de prestigieuze bestuursrechtelijke VAR-pleitwedstrijd.

Scroll