IJzerman Background Image

Voorlichting voor bestuurders

burgemeesters | wethouders | bestuursadviseurs | woordvoerders

Alejandro barba JZ1 Xd KW5o Hs unsplash 1

Er komt nogal wat af op een bestuurder die de Wet Bibob inzet om te voorkomen dat hij of zij zaken doet met criminelen. Bibob-onderzoeken zijn complex, de kwesties bestuurlijk- en mediagevoelig en de belangen voor de afgewezen ondernemer groot.

Waar het voorheen voornamelijk de burgemeester was die gebruik maakte van het Bibob-instrument, daar zorgt de opmars van Bibob bij vastgoed en omgevingsvergunningen bouw ervoor dat het steeds meer een aangelegenheid wordt van het voltallige college. Deze voorlichtingsmodule is daarom niet alleen bedoeld voor burgemeesters, maar ook voor het wethouders die vastgoed en bouw in hun portefeuille hebben. We beantwoorden de vraag hoe u Bibob-procedures tot een goed einde brengt, zonder juridische of politieke kleerscheuren. De module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de wet in hoofdlijnen, op welke gebieden kunt u het Bibob-instrument inzetten, wat wordt er precies onderzocht?
  • u ontvangt een negatief advies van het Landelijk Bureau Bibob, hoe komt u tot een juridisch houdbaar besluit?
  • op welke wijze oefent (de advocaat van) de afgewezen ondernemer druk uit op het bestuur en hoe reageert u daarop?
  • communicatie met de media: wat mag wel en niet worden gezegd?
  • informatieverstrekking aan de gemeenteraad: wat mag worden gedeeld?
  • gelegenheid tot vragen

Praktische informatie

Deze module is bestemd voor burgemeesters, wethouders en hun directe ambtelijke ondersteuning zoals bestuursadviseurs en woordvoerders. Wij verzorgen de module bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van colleges van B&W of tijdens themabijeenkomsten voor burgemeesters. De module neemt een uur in beslag, waarvan ongeveer twintig minuten gereserveerd is voor vragen.

Neem contact op voor meer informatie
Scroll