IJzerman Background Image

Jurisprudentie

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Recent hield een intrekkingsbesluit op grond van de Wet Bibob van een provincie stand bij de Raad van State. Dat gebeurt niet vaak. De provincie week bovendien af van het LBB-advies. Ook dat is zeldzaam.

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich recent uitgelaten over de toetsing van de evenredigheid van besluiten. Wat betekent heeft deze uitspraak voor Bibob-besluiten?

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mag het bestuursorgaan pas politiegegevens raadplegen, nadat de Bibob-vragenlijst aan de betrokkene is verstrekt. Klopt dat oordeel wel?

Hoe om te gaan met valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst?

Hoe om te gaan met valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst?

Valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst lijkt steeds vaker voor te komen. Hoe kunnen gemeenten en provincies daarmee omgaan?

Het zakelijk samenwerkingsverband volgens de Afdeling

Het zakelijk samenwerkingsverband volgens de Afdeling

In dit overzichtsartikel bespreken wij hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de loop der jaren tegen het zakelijk samenwerkingsverband heeft aangekeken en welke omstandigheden bestuursorganen bij hun beoordelingen mochten betrekken.

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Op 4 september heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband.

Scroll