IJzerman Background Image

Bibob-blog

Belangrijke Bibob-uitspraak: oplichting als strafbaar feit ter verkrijging van de vergunning

Belangrijke Bibob-uitspraak: oplichting als strafbaar feit ter verkrijging van de vergunning

Het verhullen van de betrokkenheid van een derde kwalificeert volgens de rechtbank Midden-Nederland als oplichting, een strafbaar feit ter verkrijging van de vergunning.

Extra Bibob-mogelijkheid tegen huisjesmelkers

Extra Bibob-mogelijkheid tegen huisjesmelkers

Gemeenten krijgen met de verhuurvergunning een nieuw instrument tegen huisjesmelkers.

Wet Bibob en vastgoedtransacties: wie, wat en wanneer?

Wet Bibob en vastgoedtransacties: wie, wat en wanneer?

In juli is het tien jaar geleden dat vastgoedtransacties onder het bereik van de Wet Bibob zijn gebracht. Ter ere daarvan behandelen we de komende tijd in een serie artikelen de belangrijkste aspecten van Bibob bij vastgoedtransacties. In deze eerste bijdrage gaan we in op de vraag welke instanties bevoegd zijn om een Bibob-onderzoek te verrichten, wat onder de definitie van vastgoedtransactie valt en op welke momenten het Bibob-onderzoek kan worden uitgevoerd.

Advocaat-generaal: uitreiken Bibob-vragenlijst niet verplicht als start eigen onderzoek

Advocaat-generaal: uitreiken Bibob-vragenlijst niet verplicht als start eigen onderzoek

In een advies aan de Hoge Raad stelt de advocaat-generaal dat gemeenten en provincies niet verplicht zijn om het eigen onderzoek te laten beginnen met het uitreiken van de Bibob-vragenlijst.

Handleiding informatiedeling Wet Bibob vekrijgbaar

Handleiding informatiedeling Wet Bibob vekrijgbaar

De handleiding informatiedeling Wet Bibob is verkrijgbaar.

De politie-tip in de Wet Bibob geslopen?

De politie-tip in de Wet Bibob geslopen?

Al langer hebben het OM en het LBB de mogelijkheid om bestuursorganen te tippen om een Bibob-onderzoek te starten. Met de recente wetswijziging van 1 oktober 2022 heeft de wetgever ook voorzien in een tipfunctie voor gemeenten en provincies onderling. Zonder dat er aandacht aan is geschonken, lijkt echter ook te zijn voorzien in een tipbevoegdheid van de politie. Op basis van welke informatie kan de politie tippen en heeft een dergelijke tip wel meerwaarde?

Scroll