IJzerman Background Image

Bibob-blog

Wetswijzigingen Bibob in zes vragen

Wetswijzigingen Bibob in zes vragen

De minister van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een tweede wijziging van de Wet Bibob voorgesteld. Centraal staat een betere informatiepositie van gemeenten en provincies. Wij bespreken de belangrijkste punten van de wetsvoorstellen in zes vragen.

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Op 4 september heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband.

Raad van State herstelt vergissing

Raad van State herstelt vergissing

In november 2018 oordeelde de Raad van State dat bouwgerelateerde strafbare feiten niet mogen worden betrokken in een Bibob-onderzoek naar bouwvergunningen. Deze vergissing is gisteren rechtgezet.

Kritiek hoogleraren op Bibob-onderzoek onterecht

Kritiek hoogleraren op Bibob-onderzoek onterecht

Drie hoogleraren uiten ten onrechte kritiek op Bibob-onderzoek ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verstrekking Bibob informatie aan advocaten strafbaar?

Verstrekking Bibob informatie aan advocaten strafbaar?

Deze week dreigden een betrokkene in een Bibob-onderzoek en zijn advocaat de gemeente die wij bijstaan met een kort geding als wij bij de zaak betrokken blijven. Bovendien dreigen zij met zowel aangifte tegen de gemeente als tegen ons. De kern van zijn klacht: de gemeente mag vanwege de geheimhoudingsplicht van artikel 28 van de Wet Bibob geen informatie delen met een externe deskundige. Bovendien zou de externe strafbaar en onrechtmatig handelen als hij informatie ontvangt. Als die lezing van artikel 28 waar is, dan leidt dat tot bijzondere situaties.

Minister: bouwgerelateerde strafbare feiten relevant voor Bibob

Minister: bouwgerelateerde strafbare feiten relevant voor Bibob

Uit de toelichting van Minister Grapperhaus blijkt dat de wetgever bedoeld heeft bouwgerelateerde strafbare feiten bij de Bibob-beoordeling te betrekken.

Scroll