IJzerman Background Image

Bibob-blog

Wijzigingen tweede tranche Wet Bibob op een rij

Wijzigingen tweede tranche Wet Bibob op een rij

Op 1 oktober 2022 is de zogeheten tweede tranche van de wijziging van de Wet Bibob in werking getreden. In deze bijdrage hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Wetswijziging aangenomen: informatiedeling tussen overheden mogelijk

Wetswijziging aangenomen: informatiedeling tussen overheden mogelijk

Eerste Kamer stemt in met voorstel tot wijziging van de Wet Bibob.

Hoe voorkom je termijnen-stress bij een Bibob-onderzoek?

Hoe voorkom je termijnen-stress bij een Bibob-onderzoek?

Veel Bibob-onderzoekers herkennen het waarschijnlijk wel: druk op het onderzoek, omdat de beslistermijn bijna verloopt. In dit artikel zetten wij op een rij hoe het zit met de wettelijke beslistermijn.

Bibob-evenredigheidstoets uit balans

Bibob-evenredigheidstoets uit balans

De afgelopen tijd zijn twee interessante uitspraken gepubliceerd over de evenredigheid van intrekkingen op grond van artikel 4 Wet Bibob (de weigering om het Bibob-vragenformulier in te vullen). Deze uitspraken lijken de werking van deze intrekkingsgrond uit te hollen en bieden daarom reden tot zorg.

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Recent hield een intrekkingsbesluit op grond van de Wet Bibob van een provincie stand bij de Raad van State. Dat gebeurt niet vaak. De provincie week bovendien af van het LBB-advies. Ook dat is zeldzaam.

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich recent uitgelaten over de toetsing van de evenredigheid van besluiten. Wat betekent heeft deze uitspraak voor Bibob-besluiten?

Scroll