IJzerman Background Image

Bibob-blog

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Recent hield een intrekkingsbesluit op grond van de Wet Bibob van een provincie stand bij de Raad van State. Dat gebeurt niet vaak. De provincie week bovendien af van het LBB-advies. Ook dat is zeldzaam.

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich recent uitgelaten over de toetsing van de evenredigheid van besluiten. Wat betekent heeft deze uitspraak voor Bibob-besluiten?

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mag het bestuursorgaan pas politiegegevens raadplegen, nadat de Bibob-vragenlijst aan de betrokkene is verstrekt. Klopt dat oordeel wel?

Bibob en zorgfraude deel 2: de wet toetreding zorgaanbieders

Bibob en zorgfraude deel 2: de wet toetreding zorgaanbieders

De overheid heeft er een instrument bij om zorgfraude te voorkomen: toepassing van de Wet Bibob op de toelatingsvergunning voor zorgaanbieders. In deze bijdrage bespreken we de mogelijkheden.

Hoe lang wegen strafbare feiten mee in een Bibob-onderzoek?

Hoe lang wegen strafbare feiten mee in een Bibob-onderzoek?

In deze bijdrage bespreken we welke rol het tijdsverloop tussen het Bibob-besluit en de daarin opgenomen strafbare feiten speelt.

Hoe om te gaan met valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst?

Hoe om te gaan met valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst?

Valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst lijkt steeds vaker voor te komen. Hoe kunnen gemeenten en provincies daarmee omgaan?

Scroll