IJzerman Background Image

Bibob-blog

Hoe voorkom je termijnen-stress bij een Bibob-onderzoek?

Hoe voorkom je termijnen-stress bij een Bibob-onderzoek?

Veel Bibob-onderzoekers herkennen het waarschijnlijk wel: druk op het onderzoek, omdat de beslistermijn bijna verloopt. In dit artikel zetten wij op een rij hoe het zit met de wettelijke beslistermijn.

Bibob-evenredigheidstoets uit balans

Bibob-evenredigheidstoets uit balans

De afgelopen tijd zijn twee interessante uitspraken gepubliceerd over de evenredigheid van intrekkingen op grond van artikel 4 Wet Bibob (de weigering om het Bibob-vragenformulier in te vullen). Deze uitspraken lijken de werking van deze intrekkingsgrond uit te hollen en bieden daarom reden tot zorg.

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Dubbele Bibob-emancipatie van de provincie

Recent hield een intrekkingsbesluit op grond van de Wet Bibob van een provincie stand bij de Raad van State. Dat gebeurt niet vaak. De provincie week bovendien af van het LBB-advies. Ook dat is zeldzaam.

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De evenredigheidstoets bij Bibob-besluiten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich recent uitgelaten over de toetsing van de evenredigheid van besluiten. Wat betekent heeft deze uitspraak voor Bibob-besluiten?

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mag het bestuursorgaan pas politiegegevens raadplegen, nadat de Bibob-vragenlijst aan de betrokkene is verstrekt. Klopt dat oordeel wel?

Bibob en zorgfraude deel 2: de wet toetreding zorgaanbieders

Bibob en zorgfraude deel 2: de wet toetreding zorgaanbieders

De overheid heeft er een instrument bij om zorgfraude te voorkomen: toepassing van de Wet Bibob op de toelatingsvergunning voor zorgaanbieders. In deze bijdrage bespreken we de mogelijkheden.

Scroll