IJzerman Background Image

Bibob-blog

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

De civiele rechter over de Bibob-vragenlijst en politiegegevens

Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mag het bestuursorgaan pas politiegegevens raadplegen, nadat de Bibob-vragenlijst aan de betrokkene is verstrekt. Klopt dat oordeel wel?

Bibob en zorgfraude deel 2: de wet toetreding zorgaanbieders

Bibob en zorgfraude deel 2: de wet toetreding zorgaanbieders

De overheid heeft er een instrument bij om zorgfraude te voorkomen: toepassing van de Wet Bibob op de toelatingsvergunning voor zorgaanbieders. In deze bijdrage bespreken we de mogelijkheden.

Hoe lang wegen strafbare feiten mee in een Bibob-onderzoek?

Hoe lang wegen strafbare feiten mee in een Bibob-onderzoek?

In deze bijdrage bespreken we welke rol het tijdsverloop tussen het Bibob-besluit en de daarin opgenomen strafbare feiten speelt.

Hoe om te gaan met valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst?

Hoe om te gaan met valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst?

Valsheid in geschrifte op de Bibob-vragenlijst lijkt steeds vaker voor te komen. Hoe kunnen gemeenten en provincies daarmee omgaan?

Berisping accountant legt hardnekkig misverstand over Bibob-onderzoek bloot

Berisping accountant legt hardnekkig misverstand over Bibob-onderzoek bloot

Over het verband tussen een uitspraak van de tuchtrechter en het Bibob-onderzoek.

Kantoor Den Haag

Kantoor Den Haag

Met ingang van vandaag zijn wij ook in Den Haag gevestigd.

Scroll