IJzerman Background Image

Bibob-blog

Herbezinning Wet Bibob noodzakelijk

Herbezinning Wet Bibob noodzakelijk

Schijnconstructies worden steeds doortrapter. Met enige regelmaat zien we dat glashard wordt gelogen bij het invullen van de Bibob-vragenlijst, valselijk opgemaakte verklaringen worden verstrekt, het pand waarin de onderneming is gevestigd alleen op papier is verkocht of dat zelfs een complete schijnwereld wordt gecreƫerd om personen buiten het zicht van de gemeente of het Landelijk Bureau Bibob te houden. Indien de overheid geen aanvullende onderzoeksbevoegdheden krijgt, zijn deze schijnconstructies op korte termijn niet meer bloot te leggen.

Wetswijzigingen Bibob in zes vragen

Wetswijzigingen Bibob in zes vragen

De minister van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een tweede wijziging van de Wet Bibob voorgesteld. Centraal staat een betere informatiepositie van gemeenten en provincies. Wij bespreken de belangrijkste punten van de wetsvoorstellen in zes vragen.

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Op 4 september heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband.

Raad van State herstelt vergissing

Raad van State herstelt vergissing

In november 2018 oordeelde de Raad van State dat bouwgerelateerde strafbare feiten niet mogen worden betrokken in een Bibob-onderzoek naar bouwvergunningen. Deze vergissing is gisteren rechtgezet.

Kritiek hoogleraren op Bibob-onderzoek onterecht

Kritiek hoogleraren op Bibob-onderzoek onterecht

Drie hoogleraren uiten ten onrechte kritiek op Bibob-onderzoek ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verstrekking Bibob informatie aan advocaten strafbaar?

Verstrekking Bibob informatie aan advocaten strafbaar?

Deze week dreigden een betrokkene in een Bibob-onderzoek en zijn advocaat de gemeente die wij bijstaan met een kort geding als wij bij de zaak betrokken blijven. Bovendien dreigen zij met zowel aangifte tegen de gemeente als tegen ons. De kern van zijn klacht: de gemeente mag vanwege de geheimhoudingsplicht van artikel 28 van de Wet Bibob geen informatie delen met een externe deskundige. Bovendien zou de externe strafbaar en onrechtmatig handelen als hij informatie ontvangt. Als die lezing van artikel 28 waar is, dan leidt dat tot bijzondere situaties.

Scroll