IJzerman Background Image

Bibob-blog

Minister: bouwgerelateerde strafbare feiten relevant voor Bibob

Minister: bouwgerelateerde strafbare feiten relevant voor Bibob

Uit de toelichting van Minister Grapperhaus blijkt dat de wetgever bedoeld heeft bouwgerelateerde strafbare feiten bij de Bibob-beoordeling te betrekken.

Bibob en vastgoed: gemeente Utrecht plaveit de weg

Bibob en vastgoed: gemeente Utrecht plaveit de weg

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de gemeente Utrecht met een beroep op de Wet Bibob een huurovereenkomst mocht ontbinden. Dit is de eerste Bibob en vastgoed zaak die aan de rechter is voorgelegd. In deze bijdrage bespreken wij de relevante aspecten van de uitspraak van het hof.

Artikel leidt tot Kamervragen

Artikel leidt tot Kamervragen

Artikel over uitspraak Raad van State leidt tot Kamervragen.

Debat over Bibob uitspraak Afdeling duurt voort

Debat over Bibob uitspraak Afdeling duurt voort

Bouwgerelateerde strafbare feiten hangen niet samen met de activiteit bouwen. Dat was het opmerkelijke oordeel van de Raad van State in een Bibob uitspraak in november vorig jaar. De uitspraak blijft de gemoederen terecht bezighouden, getuige twee recente annotaties van Tollenaar en Pommer. Op deze annotaties valt het echter het nodige af te doen.

Bibob-hack: effectief gebruik van de OM-tip

Bibob-hack: effectief gebruik van de OM-tip

Door effectief gebruik van de OM-tip kunnen gemeenten achterhalen of de zakelijke omgeving van de vergunningaanvrager antecedenten heeft.

Het verbroken zakelijk samenwerkingsverband: nadeel van de twijfel

Het verbroken zakelijk samenwerkingsverband: nadeel van de twijfel

Steeds vaker verbreken een vergunningaanvrager en een criminele zakenpartner al dan niet te goeder trouw hun zakelijke banden gedurende een Bibob-onderzoek, uiteraard met de bedoeling alsnog een vergunning te verkrijgen. De vraag is hoe bestuursorganen om kunnen gaan met dit zogenaamde verbroken zakelijk samenwerkingsverband, indien zij aanwijzingen hebben dat de banden niet daadwerkelijk verbroken zijn.

Scroll