IJzerman Background Image

Bibob-relaties

Rotterdamse schijnconstructie ontrafeld

Rotterdamse schijnconstructie ontrafeld

Volgens het Landelijk Bureau Bibob is sprake van een zakelijk samenwerkingsverband, de betrokkene stelt dat inmiddels te hebben verbroken. Hoe moet het bestuursorgaan daarop reageren? De Afdeling geeft het antwoord.

Het zakelijk samenwerkingsverband volgens de Afdeling

Het zakelijk samenwerkingsverband volgens de Afdeling

In dit overzichtsartikel bespreken wij hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de loop der jaren tegen het zakelijk samenwerkingsverband heeft aangekeken en welke omstandigheden bestuursorganen bij hun beoordelingen mochten betrekken.

UBO-register en Bibob

UBO-register en Bibob

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht de uiteindelijk belanghebbenden in het UBO-register in te schrijven. Wat betekent dat voor Bibob-onderzoeken?

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Belangrijke Bibob-uitspraak (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Op 4 september heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband.

Het verbroken zakelijk samenwerkingsverband: nadeel van de twijfel

Het verbroken zakelijk samenwerkingsverband: nadeel van de twijfel

Steeds vaker verbreken een vergunningaanvrager en een criminele zakenpartner al dan niet te goeder trouw hun zakelijke banden gedurende een Bibob-onderzoek, uiteraard met de bedoeling alsnog een vergunning te verkrijgen. De vraag is hoe bestuursorganen om kunnen gaan met dit zogenaamde verbroken zakelijk samenwerkingsverband, indien zij aanwijzingen hebben dat de banden niet daadwerkelijk verbroken zijn.

Usual suspects: welke partijen staan centraal in het Bibob-onderzoek?

Usual suspects: welke partijen staan centraal in het Bibob-onderzoek?

Een van de bijzondere aspecten van de Wet Bibob is dat niet alleen de directe "wederpartij" van de overheid wordt onderzocht, maar ook zijn zakelijke omgeving in dat onderzoek wordt betrokken. In deze korte bijdrage zetten wij de usual suspects uit het Bibob-onderzoek op een rij

Scroll